• Góp vốn đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất nước sạch,cung cấp nước sạch cho dân cư và các khu công nghiệp.
  • Kinh doanh vật tư thiết bị ngành nước, vật liệu xây dựng
  • Khai thác quỹ đất hiện có xây dựng nhà ở, khu thương mại, văn phòng cho thuê
  • Đầu tư các dự án sản xuất điện gió, diện mặt trời