LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

TRONG LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC

 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

TRANG BỊ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI

 

THI CÔNG - XÂY LẮP

TẬN TÂM - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

TIN TỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 28/5/2021, tại Tòa nhà WASECO Plaza, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.637.453 cổ phần, chiếm 88,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành về việc thực hiện kết quả SXKD và ĐTPT năm 2020, mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS, với 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành thông qua. Ngoài ra, Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo, nội dung...

Xem thêm

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐẦU TƯ

TƯ VẤN THIẾT KẾ

THI CÔNG XÂY LẮP

KINH DOANH BĐS

CHO THUÊ VĂN PHÒNG

SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN WASECO