LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU

TRONG LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC

 

VĂN PHÒNG CHO THUÊ

TRANG BỊ NỘI THẤT HIỆN ĐẠI

 

THI CÔNG - XÂY LẮP

TẬN TÂM - CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ

TIN TỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 Ngày 26/5/2023, tại Hội trường Công ty WASECO, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có mặt 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.096.703 cổ phần, chiếm 91,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Hùng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2022, kết quả thực hiện 5 năm (2018-2022); kế hoạch SXKD 2023 và 5 năm (2023-2028); ông Nguyễn Đức Bôn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023); bà Bùi Khánh Linh, Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2022 của BKS...

Xem thêm

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐẦU TƯ

TƯ VẤN THIẾT KẾ

THI CÔNG XÂY LẮP

KINH DOANH BĐS

CHO THUÊ VĂN PHÒNG

SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN WASECO