Qua nhiều năm hoạt động và đóng góp

trong ngành xây dựng cấp thoát nước,

các cá nhân và tập thể Công ty WASECO đã được nhà nước trao tặng Huân chương

lao động hạng I – II –III , Huân chương độc lập hạng III cùng nhiều bằng khen và cờ thi đua của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Xây Dựng, UBND.TPHCM…