• Thi công, Tổng thầu thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước và xử lý nước thải, các công trình dân dụng – công nghiệp và giao thông
  • Thi công, xây dựng các công trình đường thủy, cảng, các cộng trình trên sông, công trình thủy lợi.
  • Thi công, lắp đặt các công trình vệ sinh môi trường ở mọi quy mô
  • Thi công, lắp đặt Hệ thống pin năng lượng mặt trời.