Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) là công ty chuyên ngành có bề dày kinh nghiệm về lĩnh vực cấp thoát nước, được thành lập trên cơ sở tiếp quản Quốc gia Thủy cục (cơ quan chuyên quản lý về nước sạch của chế độ cũ) ngay sau Đại thắng Mùa xuân năm 1975 với địa bàn hoạt động trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên đến mũi Cà Mau.

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển từ năm 1975, Công ty đã trải qua các tên gọi và các dấu mốc quan trọng sau:

Ngày 18/10/1975
Tổng cục Xây dựng Cơ bản thuộc Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban hành Quyết định số 41/TC/QĐ về việc chuyển đơn vị Quốc gia Thủy cục thành Công ty Khoan, Cấp nước miền Nam.
Tháng 04/1976
Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (Quốc hội khóa VI), Công ty Khoan, Cấp nước miền Nam được trực thuộc Bộ Xây dựng.
Ngày 03/01/1977
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 01/BXD/TC về việc đổi tên Công ty Khoan, Cấp nước miền Nam thành Công ty xây dựng cấp thoát nước số 2.
Ngày 12/02/1993
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 029A/BXD-TCLĐ về việc thành lập lại Công ty xây dựng cấp thoát nước số 2.
Ngày 15/10/2001
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1672/QĐ-BXD về việc đổi tên Công ty xây dựng cấp thoát nước số 2 thành Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước
Ngày 09/12/2005
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 2266/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước-Công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng thành Công ty con trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam.
Ngày 03/03/2008
Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 299/QĐ-BXD về việc chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước thuộc Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam thành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước-WASECO

Niêm yết chứng khoán

Ngày 01/12/2011, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ra Quyết định số 248/2010/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết cổ phiều của công ty. Ngày 24/12/2011, 12.000.000 cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán VSI chính thực thược niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Ngày 23/11/2011, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh ra Quyết định số 169/2011/QĐ-SGDHCM về việc niêm yết bổ sung 1.200.000 cổ phiếu của công ty. Công ty WASECO ra thông báo ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu bổ sung là 05/12/2011.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết hiện nay là: 132.000.000 cổ phiếu.

Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Kể từ năm 1975 đến nay, với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm cao, lực lượng công nhân lành nghề về kỹ thuật lắp ống, lắp đặt công nghệ nhà máy, điện công nghiệp…, cùng với máy móc thiết bị chuyên ngành, Công ty WASECO luôn là Công ty dẫn đầu trong thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước ở phía Nam. Ở các địa phương từ Đà Nẵng trở vào đến Cà Mau đều có các công trình cấp thoát nước do WASECO thực hiện.

Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống trong nhiều năm qua, Công ty WASECO luôn phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về xây lắp và tổng thầu EPC trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường; cung cấp các dịch vụ khép kín trong lĩnh vực cấp thoát nước từ khâu lập dự án đầu tư – tư vấn, thiết kế – sản xuất và cung cấp vật tư, thiết bị – thi công xây lắp – đào tạo chuyển giao kỹ thuật vận hành nhà máy; sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và các tổ chức.

Ngoài ra, Công ty thực hiện khai thác triệt để qũy đất hiện có để xây dựng khu nhà ở, thương mại, văn phòng, xây dựng đơn vị trở thành nhà cung cấp dịch vụ văn phòng, bất động sản uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam từ đó đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông và xã hội.