• Tư vấn và thẩm tra các dự án đầu tư xây dựng
  • Lập tổng dự toán và dự toán các công trình
  • Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán
  • Thiết kế, Giám sát xây dựng công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình dân dụng – công nghiệp