Tin tức sự kiện

Hội Nghị Người Lao Động Năm 2015

By 15/08/2020Tháng Chín 16th, 2020No Comments

Thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động tại cơ sở, Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015 vào ngày 04/9/2015.

Tham dự hội nghị có ông Thiều Quang Quyến – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VIWASEEN, ông Nguyễn Đức Bôn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, các vị là đại biểu đương nhiên gồm Ban Tổng giám đốc, BCH Công đoàn, Ban kiểm soát, Bí thư Đoàn TN Công ty cùng 53 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động cấp phòng ban công ty và đơn vị trực thuộc, đại diện cho toàn thể người lao động của Công ty.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng giám đốc công ty đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 và 08 tháng năm 2015, mục tiêu kế hoạch 4 tháng cuối năm 2015; việc xây dựng và ban hành các nội quy quy chế quản lý nội bộ của Công ty, việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động trong công ty.

Bà Vũ Thị Khiêm – Chủ tịch Công đoàn công ty báo các tình hình tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty; về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của công ty và hoạt động của BCH công đoàn công ty trong việc tham gia giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tham gia xây dựng các nội quy quy chế quản lý của công ty, đồng thời tổng hợp các đề xuất sáng kiến, kiến nghị của người lao động với HĐQT, ban Tổng giám đốc công ty và BCH công đoàn Công ty về các nội dung có liên quan.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề về việc làm, định hướng phát triển, việc triển khai đầu tư các dự án, việc thực hiện quy chế dân chủ tại công ty… với mục tiêu vì sự phát triển bền vững công ty, nâng cao đời sống người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị ông Thiều Quang Quyến-UV HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VIWASEEN đánh giá cao Ban điều hành và BCH Công đoàn Công ty cùng tập thể người lao động trong Công ty WASECO đã thực hiện tốt các quy định trong Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, Công ty đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tổng kết tại Hội nghị ông Nguyễn Đức Bôn – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBNV trong Công ty đối với hoạt động SXKD của công ty góp phần vào việc hoàn thành các cỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ động và Hội đồng quản trị Công ty đề ra.

Hội nghị người lao động năm 2015 Công ty WASECO kêu gọi toàn thể người lao động trong công ty tích cực đóng góp trí tuệ, công sức và tham gia phong trào thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD vì sự phát triển bền vững của Công ty qua đó không ngừng gia tăng quyền lợi, phúc lợi cho người lao động.