Tin tức sự kiện

Thanh lý CCDC CTY WASECO đợt 2/2023

Căn cứ biên bản số 376/TCKT ngày 28/07/2023 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cấp thoát nước về việc họp xử lý kết quả kiểm kê 0h ngày 01 tháng 07 năm 2023. Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng, Công ty WASECO quyết định thanh lý một số công cụ dụng cụ không còn nhu cầu sử dụng (có bảng kê danh mục kèm theo).
12/10/2023
Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 Ngày 26/5/2023, tại Hội trường Công ty WASECO, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có mặt 46 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.096.703 cổ phần, chiếm 91,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duy Hùng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc…
16/06/2023
Tin tức sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày 28/5/2021, tại Tòa nhà WASECO Plaza, số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.637.453 cổ phần, chiếm 88,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo của TGĐ về kết quả SXKD năm 2020 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm…
16/06/2021
Tin tức sự kiện

Đại Hội Đảng Bộ Công Ty WASECO Lần Thứ XVI, Nhiệm Kỳ 2020-2025

Sáng ngày 21/05/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức được khai mạc với sự tham dự của 37 đảng viên được triệu tập, đến từ 03 Chi bộ trực thuộc. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viwaseen. Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, Kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ (2015 - 2020) và…
26/04/2021
Tin tức sự kiện

WASECO Thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị

Ngày 21/09/2020, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã ban hành Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT v/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Cương - Phó Chủ tịch HĐQT do chuyển công tác và bổ nhiệm ông Vũ Đoàn Chung, sinh năm 1973, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư dân dụng và công nghiệp tạm thời làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Waseco, kể từ ngày 21/9/2020. (Theo khoản 8 điều 24 Điều lệ Công ty)
24/09/2020