Tin tức sự kiện

WASECO Thay đổi nhân sự Hội Đồng Quản Trị

By 24/09/2020No Comments

Ngày 21/09/2020, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã ban hành Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT v/v thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Cương – Phó Chủ tịch HĐQT do chuyển công tác và bổ nhiệm ông Vũ Đoàn Chung, sinh năm 1973, Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư dân dụng và công nghiệp tạm thời làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Waseco, kể từ ngày 21/9/2020. (Theo khoản 8 điều 24 Điều lệ Công ty)